نویسنده = عاطفه شکری1و*،علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2، محمد سعیدی3
بررسی شیوع بیماری آنفولانزا درگله های گوشتی معدوم شده شهرستان های سمنان،گرمسار وشاهرود در شش ماه اول سال 1391

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 221-221

عاطفه شکری1و*،علی مهدوی2 ، اشکان جبلی جوان2، محمد سعیدی3؛ سید رسول رستمی لیما4،سید حسام الدین عمادی چاشمی2، پدرام کاظمی نژاد1