نویسنده = سمیه بهرامی1، علیرضا البرزی1، سپیده پوربرام1،
تعداد مقالات: 3
1. اثرآلودگی لینگواتولا سراتا بر شکنندگی اسمزی گلبول‌های قرمز و پروتئین‌های سرم در میزبانان واسط

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1398

علیرضا البرزی؛ ماندانا حسینی؛ سمیه بهرامی؛ مسعود قربانپور؛ محمد رضا تابنده


2. بررسی شیوع کریپتوسپوریدیوم در گوساله های گاومیش استان خوزستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 198-198

سمیه بهرامی1، علیرضا البرزی1، سپیده پوربرام1؛ سیده بشری موسوی1، پدرام حداد مولایان1


3. بررسی میزان پراکسیداسیون لیپیدی و آنزیم های آنتی اکسیدان در انگل فسیولا ژیگانتیکا

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 201-201

سمیه بهرامی1، آرش جعفری1، پدرام حداد مولایان