نویسنده = سالار ضرابی اهراب 1، سجاد وحیدی مددلو4، محمد محجل ملکی4،
تعداد مقالات: 1
1. بررسی نماتودهای گوارشی یک رأس بز وحشی (Capra aegagrus) منطقه کلیبر استان آذربایجان شرقی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 196-196

شاهرخ شیرازی1*، علی اسلامی 3، سید بابک پورمند 2،؛ سالار ضرابی اهراب 1، سجاد وحیدی مددلو4، محمد محجل ملکی4