نویسنده = سید سبحان عمادی جمالی1*،محمد فرجی1،مهدی منصوری3
تعداد مقالات: 1
1. تعیین حساسیت و اثر مهار رشد نور خورشید بر درماتوفیت ها

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 188-188

سید سبحان عمادی جمالی1*،محمد فرجی1،مهدی منصوری3