نویسنده = مهدی حیدرزاده4 ، منا حسینی5،
تعداد مقالات: 1
1. ایمنی و مدیریت درآزمایشگاه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 180-180

زهرا حسینی1*، غلامرضا سرگزی2، روح الله زاهدی3؛ مهدی حیدرزاده4 ، منا حسینی5