نویسنده = محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2
تعداد مقالات: 2
1. مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی در سگ های نگهبان گاوداری های اطراف شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 177-177

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2


2. مطالعه ی شیوع و تنوع گونه ای کنه های سخت انگلی سگ های نگهبان در گاوداری های شهرستان ارومیه

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 207-207

محمد یخچالی1 ، صلاح مرادی2* ، فرهاد میرانی2