نویسنده = نغمه موری بختیاری1* ، جواد جمشیدیان2، الهام خلفی 3 ‏
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر ضد باکتریایی عصاره الکلی پوست درخت گردو بر باکتری های جدا شده از تورم پستان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 151-151

نغمه موری بختیاری1* ، جواد جمشیدیان2، الهام خلفی 3 ‏