نویسنده = عبدالله درخشنده1، رویا فیروزی1، سمیه حیدری*2
بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 145-145

عبدالله درخشنده1، رویا فیروزی1، سمیه حیدری*2