نویسنده = عبدالله درخشنده1، رویا فیروزی1، سمیه حیدری*2
تعداد مقالات: 1
1. بررسی الگو های مقاومت آنتی بیوتیکی در سالمونلاهای جداشده از منابع مختلف

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 145-145

عبدالله درخشنده1، رویا فیروزی1، سمیه حیدری*2