نویسنده = رضا صیرفی1، رضا مبصری2، مهران طهماسبی3 * و محمد محمودی،
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی اثر مصرف سیر با دوز بالا بر میزان غلظت تری گلیسیرید و کلسترول خون در جوجه های گوشتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 143-143

رضا صیرفی1، رضا مبصری2، مهران طهماسبی3 * و محمد محمودی