نویسنده = ایرج خلیلی1*، رحیم قدیمی پور1، علی آمقی1، سعید صدیق اعتقاد1،
تعداد مقالات: 1
1. تعیین دمای اپتیمم برای انکوباسیون تخم مرغهای جنین دار بعد از تلقیح ویروس در پروسه تولید واکسن غیرفعال آنفلوآنزا (H9N2)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 142-142

ایرج خلیلی1*، رحیم قدیمی پور1، علی آمقی1، سعید صدیق اعتقاد1