نویسنده = الهه مومنی1*، منیر دودی2، فریده محمدی3،
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی و شناسایی باسیلوس های تجزیه کننده نفت خام در خاک های آلوده پلایشگاه اصفهان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 133-133

الهه مومنی1*، منیر دودی2، فریده محمدی3