نویسنده = جعفر براتی، ارژنگ صفیان، یوسف عبدالهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علتهای سقط جنین درگله های گوسفند و بز در شهرستان لردگان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 128-128

جعفر براتی، ارژنگ صفیان، یوسف عبدالهی