نویسنده = زینب عبیری1، مسعود مقدس زاده1، رضا قنبرپور3
تعداد مقالات: 1
1. جداسازی موراکسلا (Moraxella spp.) از یک رأس گوساله ی مبتلا به بیماری چشم صورتی

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 127-127

مازیار جاجرمی1 ،*، علی اصغر مظفری2؛ زینب عبیری1، مسعود مقدس زاده1، رضا قنبرپور3