نویسنده = حمد الله مشتاقی1،3 ، فرید خلیلی بروجنی2 *
تعداد مقالات: 1
1. تعیین الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی گونه ها ی لیستریای جدا شده از گوشت گوسفندان شهرستان شهرکرد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 118-118

حمد الله مشتاقی1،3 ، فرید خلیلی بروجنی2 *