نویسنده = ���������� �������� ��������1�� ���������� ���������� ������������2*�� �������� ����������2�� �������� ��������3��
تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 87-87

بهارک اختر دانش1، سمیرا حسینی هوشیار2*، الهه معینی2، زهرا همتی3


گزارش تشخیص پاستورلوز در یک گله اردک مولد

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 104-104

هادی توکلی1، سمیرا حسینی هوشیار2*، مهدیه یوسفی زرندی2