نویسنده = بهارک اختر دانش1، سمیرا حسینی هوشیار2*، الهه معینی2، زهرا همتی3
تعداد مقالات: 2
1. تشخیص مولکولی آلودگی به مایکوپلاسما هموفلیس در جمعیت گربه های ولگرد شهرکرمان

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 87-87

بهارک اختر دانش1، سمیرا حسینی هوشیار2*، الهه معینی2، زهرا همتی3


2. گزارش تشخیص پاستورلوز در یک گله اردک مولد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 104-104

هادی توکلی1، سمیرا حسینی هوشیار2*، مهدیه یوسفی زرندی2