نویسنده = مهساکشاورز اعظم1*، نفیسه سادات نقوی2، زهرا اعتمادی فر3،
تعداد مقالات: 1
1. جدا سازی و شناسایی ازتوباکتر تولید کننده پلیمر تجزیه پذیر از خاک

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 86-86

مهساکشاورز اعظم1*، نفیسه سادات نقوی2، زهرا اعتمادی فر3