نویسنده = ������ ������ ���������� ������������1�� ���������� ����������1*�� �������������� ��������2�� ���������� ���������� ������2��
مطالعه اثرات تکثیری و سمیت لیزر کم توان هلیوم_نئون بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 67-67

رضی اله جعفری جوزانی1، ساناز جعفری1*، ابراهیم صفری2، وحیده فرزام راد2