نویسنده = رضی اله جعفری جوزانی1، ساناز جعفری1*، ابراهیم صفری2، وحیده فرزام راد2
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه اثرات تکثیری و سمیت لیزر کم توان هلیوم_نئون بر سلولهای بنیادی مزانشیمی مغز استخوان موش سوری

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 67-67

رضی اله جعفری جوزانی1، ساناز جعفری1*، ابراهیم صفری2، وحیده فرزام راد2