نویسنده = رضا حکیمی آلنی1، آرام شریفی2، سارا براتی3
تعداد مقالات: 1
1. بررسی شستشوی پوسته ی تخم مرغ در نفوذ سالمونلا به سفیده و زرده، در دمای 4 درجه سانتی گراد

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 66-66

رضا حکیمی آلنی1، آرام شریفی2، سارا براتی3