نویسنده = شکوفه حساس* ،پروانه خضرائی نیا،حمیدرضا حداد زاده،زهره خاکی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرواپیدمیولوژی تیلریا لستوکاردی در 10 منطقه ایران با روش ELISA بر پایه ی پروتئین نوترکیب

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 60-60

شکوفه حساس* ،پروانه خضرائی نیا،حمیدرضا حداد زاده،زهره خاکی؛ پرویز شایان ، ،محسن کیهانی ،حامد منصورلکورج