نویسنده = رامین مظاهری نژاد فرد2
تعداد مقالات: 1
1. بررسی ایمونوپروتئومیکس عصاره نوزاد کنه بوافیلوس آنولاتوس

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 58-58

صدیقه نبیان1*، محمد طاهری2، غلامرضا نیک بخت3؛ رامین مظاهری نژاد فرد2