نویسنده = ������ ���������� ����������1*�� ���������� ������������ �������� ������2�� ���������� ����������������3�� ���������� ������������������ ������3�� ����
بررسی میزان پراکندگی و آنالیز فیلوژنتیکی مایکوپلاسماهای هموتروپیک گربه‏

دوره 4، شماره 1، شهریور 1391، صفحه 44-44

سید میلاد واحدی1*، رامین مظاهری نژاد فرد2، مهشید بلورچیان3، شکوفه ابوالقاسم پور3، س