نویسنده = قدرت الله محمدی
بهینه سازی آزمایش های ارزیابی اسپرم های منجمد گاو

دوره 3، شماره 2، آذر 1390، صفحه 135-145

10.22075/jvlr.2017.837

قدرت الله محمدی؛ حامد مهدیون؛ سعد گورانی نژاد؛ غلامحسین خواجه؛ محمد مشکورزاده