نویسنده = میرزایی دهقی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی آلودگی به لینگواتولا سراتا در گوسفند در کشتارگاه تبریز، استان آذربایجان شرقی

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 69-75

محمد میرزایی دهقی؛ حجت عسگری نژاد؛ هادی رضایی سقین سرا