نویسنده = فرهنگ ساسانی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات پاتولوژیک اندومتر در میش های نابارور

دوره 3، شماره 1، تابستان 1390، صفحه 5-11

فرهنگ ساسانی؛ امید علی نکوئی جهرمی؛ هوتن زنگنه پور