نویسنده = ������ �������� ���������� ������
سنجش باقی مانده تتراسایکلین در گوشت مرغ مصرفی در شهر اهواز به وسیله کروماتوگرافی مایع با کارکرد بالا

دوره 2، شماره 2، شهریور 1389، صفحه 119-130

10.22075/jvlr.2017.815

ادیب احسانی؛ علی فضل آرا؛ سیاوش مکتبی؛ حسن نجف زاده ورزی