نویسنده = کاوه عسگری سبز کوهی
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تغییرات برخی الکترولیت های (کلسیم، پتاسیم و منیزیم ) سرم در گاوهای مبتلا به پریکاردیت ضربه ای

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 137-141

علیرضا قدردان مشهدی؛ محمد راضی جلالی؛ کاوه عسگری سبز کوهی