نویسنده = شهاب الدین صافی
تعداد مقالات: 1
1. اولین گزارش کارسینوم سلول‌های کلیوی گاو در ایران

دوره 1، شماره 2، زمستان 1388، صفحه 125-130

سید حامد شیرلزی بهشتی ها؛ شهاب الدین صافی؛ رضا صداقت؛ رضا قلمکاری