نویسنده = ������������������ ��������
تشخیص آزمایشگاهی عفونت های کرم ابریشم نوغان داری های استان گیلان

دوره 1، شماره 1، مهر 1388، صفحه 39-45

10.22075/jvlr.2017.794

صدیقه نبیان؛ فخری ایرانمنش؛ علیرضا خسروی؛ تقی زهرایی صالحی؛ مصطفی مرادی