نویسنده = محمد جواد نظری3، مهسا مهتدی4، سارا ده یادگاری4
تعداد مقالات: 1
1. بررسی حساسیت آنتی بیوتیکی سالمونلا، جدا سازی شده از گوساله های اسهالی در مشهد (تابستان 1390)

دوره 4، شماره 1، تابستان 1391، صفحه 217-217

مازیار جاجرمی1و*، سید سروش حسینی2؛ محمد جواد نظری3، مهسا مهتدی4، سارا ده یادگاری4