نویسنده = ���������� �������������������� ��������
مطالعه اثر عصاره ی هیدروالکلی آویشن باغی(Thymus vulgaris) بر درد احشایی به روش رایتینگ در موش سوری

دوره 12، شماره 2، آذر 1399، صفحه 151-156

10.22075/jvlr.2017.3672.

کیوان کرامتی؛ مرضیه یغمایی؛ امیر اصغری باغخیراتی؛ مصطفی عبداللهی؛ احسان پورافشار