نویسنده = عبیاوی، طاهره
تعداد مقالات: 1
1. بررسی علت تلفات در ماهی سی‌‌بس آسیایی (Lates calcarifer) با نشانه تورم شکمی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 228-228

طاهره عبیاوی