نویسنده = صادقی افراکتی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری‌های لاکتیک اسید جدا شده از شیر شتر بر روی باکتری سالمونلا

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 226-226

محمد صادقی افراکتی