بررسی اثر آنتاگونیستی باکتری‌های لاکتیک اسید جدا شده از شیر شتر بر روی باکتری سالمونلا

نویسنده

دانشجوی دکترای دامپزشکی و عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان،دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل، بابل، ایران

چکیده

مقدمه : امروزه بیماری‌های ناشی از غذا به عنوان مهم ترین مسأله در جهان می‌باشد. حدود 40 درصد از کل مسمومیت‌های غذایی را جنس سالمونلا ایجاد می‌نماید. عمده ترین مواد غذایی مسئول در انتقال سالمونلا در کشور ایران تخم مرغ و گوشت مرغ می‌باشد. گاستروآنتریت حاد، تب روده ای تیفوئید یا پاراتیفوئید، عفونت‌های سیستمیک وگاهی سپتی سمی کشنده از جمله موارد ایجاد شده توسط سالمونلا هستند. برای درمان سالمونلوز از آنتی‌بیوتیک‌هایی نظیر آمپی‌سیلین، کلرامفنیکل، سفالوسپورین‌های نسل سوم و... استفاده می‌شود، اما به دلیل بروز مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی، استفاده از باکتری‌های اسیدلاکتیک به‌عنوان باکتری‌هایی با خواص پروبیوتیکی علیه باکتری‌های پاتوژن از جمله سالمونلا پیشنهاد می‌شود. باکتری‌های اسیدلاکتیک با تولید مواد مهار کننده‌ای مثل باکتریوسین‌ها، اسید فورمیک، اتانول، آمونیاک، اسیدهای چرب آزاد و ... باعث جلوگیری از رشد برخی از پاتوژن‌ها می‌شوند. روش کار : تعداد سه سویه از باکتری‌های لاکتیک اسید جدا شده از شیر شتر پس از تهیه و جوان سازی مورد استفاده قرار گرفت و اثر آنتاگونیستی آن‌ها به سه روش دیسک، چاهک و تعیین MIC و MBC بر روی باکتری سالمونلا مورد بررسی قرار گرفت و مشخص گردید متابولیت‌های این باکتری‌های اسیدلاکتیک با ایجاد هاله‌های عدم رشد دارای اثر آنتاگونیستی بر سالمونلا هستند. بحث و نتیجه‌گیری: با توجه به بحث مقاومت‌های آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های گرم منفی استفاده از باکتری‌های اسیدلاکتیکی که خاصیت پروبیوتیکی دارند در درمان و پیشگیری بیماری‌های ناشی از باکتری‌های گرم منفی از جمله سالمونلوز می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -
چکیده [English]

-