نویسنده = ذوالفقاری، حسین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی اثرات محرک ایمنی گیاه درمنه در خون طیور گوشتی در محیط آزمایشگاهی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 224-224

حسین ذوالفقاری