نویسنده = ������������������ �������� ����������
مطالعه شیوع بیماری های پوستی در گربه های خانگی ارجاع داده شده به کلینیک های دامپزشکی شهر تبریز در سال بهار 97

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 224-224

10.22075/jvlr.2018.3617

مهسا سادات حسینیپور