نویسنده = طرقبه، امیر حسام
تعداد مقالات: 1
1. پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای ترمیم زخم ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 221-221

امیر حسام طرقبه