نویسنده = امیر حسام طرقبه
پلاسمای سرد اتمسفری روشی نوین برای ترمیم زخم ها

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 221-221

10.22075/jvlr.2018.3611

امیر حسام طرقبه