نویسنده = اوده، سحر
تعداد مقالات: 1
1. ساختمان پلاکت وموارد استفاده از پلاسمای غنی از پلاکت

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 185-185

سحر اوده