نویسنده = قبادپور، امیر
تعداد مقالات: 1
1. پروستاگلاندین‌ها و برخی از کاربردهای آن در دامپزشکی

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 182-182

امیر قبادپور