نویسنده = - سیده فروغ حسینی وردنجانی*1، جواد رضائی2 ، سعید کریمی دهکردی3
تأثیر تغذیه سطوح مختلف نانو اکسید روی به جای اکسید روی بر ایمونوگلوبولین‌ها و شمارش سلول‌های خونیِ میش در دوره پیش و پس از زایش

دوره 10، ویژه نامه شماره 1 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، شهریور 1397، صفحه 115-115

10.22075/jvlr.2018.3191

- سیده فروغ حسینی وردنجانی*1، جواد رضائی2 ، سعید کریمی دهکردی3