نویسنده = سیده فروغ حسینی وردنجانی*1، جواد رضائی2 ، سعید کریمی دهکردی3، -
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر تغذیه سطوح مختلف نانو اکسید روی به جای اکسید روی بر ایمونوگلوبولین‌ها و شمارش سلول‌های خونیِ میش در دوره پیش و پس از زایش

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 1155-115

- سیده فروغ حسینی وردنجانی*1، جواد رضائی2 ، سعید کریمی دهکردی3