نویسنده = - صائب مهدی آقایی*1، مهرداد نشاط قراملکی2، نیمارجبی ملکی3،امیر گنج خانلو4
بررسی شیوع مایکوپلاسما هموفلیس در گربه های ولگرد شهرستان اهر

دوره 11، ویژه نامه شماره 3 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، مرداد 1398، صفحه 105-105

10.22075/jvlr.2018.3170

- صائب مهدی آقایی*1، مهرداد نشاط قراملکی2، نیمارجبی ملکی3،امیر گنج خانلو4