نویسنده = بهاره فلاح علمداری1، عماد چنگیزی*،2، مهدی محبعلی3، تارا رکابدار4، -
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرواپیدمیولوژی لیشمانیوز احشایی در سگ های شهرستان سمنان و مهدیشهر(سال 1396)

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 84-84

- بهاره فلاح علمداری1، عماد چنگیزی*،2، مهدی محبعلی3، تارا رکابدار4