نویسنده = - رکابدار، د.1، عشرتخواه، ب.2*.
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه رادیولوژیک اثرات عصاره گیاه چای سبز در کم‌کاری تیروئید مرغ عشق

دوره 10، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، بهار و تابستان 1397، صفحه 67-72

- رکابدار، د.1، عشرتخواه، ب.2*.