مطالعه رادیولوژیک اثرات عصاره گیاه چای سبز در کم‌کاری تیروئید مرغ عشق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

در پرندگان مبحث تیروئید و کارکرد آن موردمطالعه و پژوهش گسترده‌ای قرار نگرفته است. در این تحقیق، با عنایت به اینکه کم‌کاری تیروئید از
بیماری‌های شایع در مرغ عشق است و با علائمی همچون کبد چرب و استئوپروز می‌تواند بروز نماید، تغییرات رادیولوژیک ایجادشده موردبررسی قرار گرفت. همچنین از گیاه چای سبز که دارای خاصیت آنتی‌اکسیدانی قوی به دلیل داشتن فلاونوئید ها و آلکالوئیدها است استفاده و تأثیر آن بروی استئوپروز ناشی از کم‌کاری تیروئید بررسی گردید.
روش کار: این تحقیق، بر روی ۲۰ جفت مرغ عشق نژاد استرالیایی با سن ۱۰ الی ۱۳ ماه و وزنی حدود ۳۰ الی ۳۵ گرم صورت پذیرفت که به‌طور تصادفی و مساوی در پنج تیمار متشکل از گروه کنترل منفی، کنترل مثبت و سه گروه تیمار با تجویز عصاره الکلی چای سبز در سطح ۱، ۲و ۳ درصد تقسیم‌بندی شد. عصاره الکلی گیاه چای سبز در سه سطح ۱، ۲و ۳ درصد به مدت ۱۰ روز به تیمارهای موردمطالعه داده شد. برای القای عارضه کم‌کاری تیروئید از داروی متی‌مازول استفاده گردید. بعد از القا و بروز علائم مرتبط به کم‌کاری تیروئید، از تمامی پرندگان در زمان صفر و روز ۱۰ عکس رادیولوژی تهیه گردید.
بحث و نتیجه‌گیری: در این مطالعه با توجه به بروز عارضه استئوپروز متعاقب القای کم‌کاری تیروئید در مرغ عشق، در استخوان‌های رادیوس، اولنا، تیبیا و فیبولا علائم کورتکس کاغذی مشاهده شد. با شروع درمان توسط عصاره الکلی گیاه چای سبز، علائم استئوپروز در گروه‌های موردمطالعه کاهش یافت که این کاهش در گروه‌درمانی با عصاره الکلی گیاه چای سبز ۳ درصد بیشترین نمود را داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

-

نویسنده [English]

  • - -