نویسنده = ���������������� ��.1�� ������������������ ��.2*.�� -
مطالعه رادیولوژیک اثرات عصاره گیاه چای سبز در کم‌کاری تیروئید مرغ عشق

دوره 11، ویژه نامه شماره 2 دوازدهمین کنگره دامپزشکی ایران، آبان 1398، صفحه 67-72

10.22075/jvlr.2018.3113

- رکابدار، د.1، عشرتخواه، ب.2*.