نویسنده = رحیم آبادی، ابراهیم
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سرواپیدمیولوژیکی سرووارهای لپتوسپیرا در گاوهای استان گیلان

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1394، صفحه 49-56

یداله اسدپور؛ ابراهیم رحیم آبادی؛ پیمان سایه بان