نویسنده = طایفی نصرآبادی، نادیا
تعداد مقالات: 1
1. مقایسه بین اثر عصاره اتانولی سیر (Allium sativum ) ومترونیدازول بر تریکوموناس گالینه

دوره 6، شماره 2، پاییز 1393، صفحه 117-125

نادیا طایفی نصرآبادی؛ عباس بایگان؛ محمد رضا یوسفی